PROJEKTER

AKTUELLE PROJEKTER:

DEN SKØNNE VIDENSKAB OG DEN SANDE KUNST
Forsknings- og performanceprojekt med De9muser
På ekspedition med De9muser

I en opbrudstid, hvor kunsten og videnskaben er i voldsom forandring, har menneskene hidkaldt muserne for at hjælpe med at beskytte det væsentlige og inspirere til kvalitativ vækst.

Muserne er nedsteget fra Helikon for at hjælpe menneskene med at beskytte kunsten og videnskaben. De er imidlertid forvirrede over kunsten og videnskabens rolle i dag, derfor er de taget på en ekspedition blandt menneskene for at finde ud af hvad der skal beskyttes.


Muserne bedriver en særlig interviewform der stimulerer en sanselig og åbnenende undersøgelse. Vores første menneske er fundet og har peget på det næste og sådan sendes stafetten fortløbende videre.


Interviewene filmes og uddrag af filmene fremstilles af muserne i en performancelecture. Her vil menneskenes udsagn og vigtige pointer analyseres, sammenfattes og kommenteres i en performativ collage, hvor filmklip, billeder, prologer, erotiske digte, helteepos, kunstinstallationer og andre kunstneriske besvarelsesformer indgår.

se filmen her

De9muser er gudinder for inspiration. De er døtre af Zeus og Mnemosyne. Muserne er alvidende, og gennem dem får digtere et næsten profetisk indblik i fortid og fremtid. Herunder ses 6 af de 9 muser.

FRA STRESS TIL^FREDS 
En undersøgelse af fænomenet stress

 

Åben for tilmelding indtil 14. februar 2019

 

Har du lyst til at dykke dybere ned i fænomenet stress?

 

Vi tilbyder 7 ugers forløb med fokus på stress. Et forløb, hvor vi gennem yoga, mindfulness, narrative og kunstbaserede greb undersøger fænomenet fra forskellige vinkler. 

 

HVORNÅR:

Forløbet starter torsdag den 21. februar kl. 17-20

Øvrige datoer:

28. februar

7. marts

14. marts

21. marts

28. marts

(4. april pause)

11. april - sidste gang

 

Alle gange fra kl. 17-20

 

HVOR:

 

Gammel Kongevej 119 A, st.tv.

att. Bina Vainer

 

HVAD:

 

Vi har erfaring med at kunstneriske former har den egenskab, at de åbner og integrerer det vi har svært ved at begribe, det der ikke kan siges med ord. Vi kobler dette med terapeutiske metoder, bl.a. den narrative. Derudover inddrages systemisk familieopstilling og bevidningsformer. Du vil blive klogere på fænomenet stress og samtidigt får du dybere kontakt med egne værdier, forskellige former for modmagt og vitalitet.

 

Vi ser på stress som et fænomen, der ikke udelukkende er individuelt, men også samfundsrelateret. Når vi dykker ned i individuelle erfaringer og oplevelser undersøger vi samtidigt samfundsmæssige strukturer og tendenser relateret til stress.

 

Forløbet afholdes af psykoterapeut MPF og Master of Arts; Bina Vainer og Narrativ traumebehandler & Master of Arts Nanna Bøndergaard Butters.

Vi har begge mange års erfaring med gruppeforløb og individuel behandling.

 

Forløbet betales samlet og koster 3000kr. inklusiv snacks og materialer. Max 8 deltagere.

 

Skriv for tilmelding og nærmere info:

abr@artbasedresearch.dk