HJEM

Vores vision er at understøtte og udbrede Art Based Research i form af forskning og vidensindsamling gennem kunstneriske interventioner, hvor data indsamles og bearbejdes kunstnerisk og formidles performativt.


Vores arbejde spænder over projekter af forskningsmæssig karakter, der kombinerer feltarbejde med kunstproduktion til individuelle, sociale og virksomhedsrettede forandringsprocesser, hvor kunst bruges til at fremme original tænkning og skabe transformation.

TRANSFORMATION

gennem Art Based Research

Art Based Research er en forskningsform som er på vej frem I USA, England, Australien og en række Europæiske lande. Art Based Research er vokset ud af det postmoderne videnskabssyn og placerer sig i krydsfeltet mellem forskning og kunstnerisk intervention.

 

Art Based Research avender kunst i forskningsøjemed hvilket bidrager til nye perspektiver på det levede liv gennem mærkværdiggørelse af det hverdagslige. Det er ligeledes en pointe at nonverbale, sensoriske, imaginære og kinæstetiske erkendelsesformer værdsættes i Art Based Research.

 

Art Based Reasearcher et sæt at metodologiske værktøjer som bruges af forskere på tværs af fagdiscipliner i alle faser af forskningsprocessen; i datagenerering, analyse, fortolkning og til formidling af forskningsresultater. En forskningsform, hvor naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsmetoder kobles med kunstneriske interventioner. De kunstneriske interventioner og repræsentationsformer inkluderer noveller, romaner, eksperimentel skrivning, grafiske noveller, tegneserier, digte, kollager, malerier, fotos, tegninger, skulpturer, 3-D kunst, installationskunst, performances, manuskripter, dans, sang, musik, lydværker, lysinstallationer etc.

 

Art Based Research hævder ikke at være værdineutral forskning, men derimod arbejdes der med et transformativt sigte. De kunstneriske interventioner indeholder forstyrrende og performative greb, der gør at forskningen samtidig vil have emancipatoriske, bevidsthedsudvidende og transformative effekter.

 

Art Based Research trækker på kollaborative arbejdsformer i kunstproduktioner; informanter afløses af deltagere eller medforskere. Art Based Research inviterer således ikke akademiske interessenter ind i forskningen som fuldgyldige samarbejdspartnere, der også får kontrol over selve forskningsprocessen, hvorved hierarkiet mellem forsker og udforskede ændres eller opløses. Dette ændrer dog ikke ved, at det er forskerkunstneren, der har det endelige ansvar for forskningsprocessen og den endelige formidling.

 

Art Based Research når bredt ud gennem formidling af forskningsresultater i mangfoldige former; gennem kunstværk, medierede former af kunstværket, via sociale medier, blogs, traditionelle akademiske forskningsartikler, konferenceindlæg, bøger og oplæg mm. for at nå ud til et akademisk såvel som ikke-akademisk publikum.

 

 

Vi i foreningen Art Based Research arbejder indenfor tre hovedområder

VIRKSOMHEDER & ORGANISIONER


CREATIVITY IS JUST CONNECTING THINGS.

STEVE JOBS

NOT FOR PROFIT


THINK LEFT AND THINK RIGHT THINK LOW AND THINK HIGH. OH, THE THINGS YOU CAN THINK UP IF ONLY YOU TRY!

DR. SEUSS

PRIVATPERSONER


ART WASHES AWAY FROM THE SOUL THE DUST OF EVERYDAY LIFE.

PABLO PICASSO