OM OS

VORES HISTORIE

Art Based Research er etableret som forening i 2018. Vores formål er at understøtte og udbrede Art Based Research gennem aktiviteter, der kombinerer kunstneriske interventioner og sociologiske, antropologiske og humanistiske forskningsmetoder.


Art Based Research benytter kunstens essentielle egenskab til at integrere mangfoldighed og eksistentielle grundvilkår gennem sin tvetydighed og evne til at formidle eksistentielle paradokser.

Art Based Research er en platform for samarbejde mellem forskere og kunstnere, hvor datagenerering, såvel som analyse og formidling udspringer i krydsfeltet mellem kunst og videnskab. Forskningsresultater formidles performativt som performancelectures, fotoudstillinger,  installationer, poetiske artikler og meget andet.

MANIFESTVi ønsker at indfange og udfolde menneskeligt potentiale gennem legende, udforskende og eksperimenterende metoder.


Vi vil arbejde for en verden, gennemsyret af sanselighed, æstetiske overraskelser, nærvær, nysgerrighed og tid til fordybelse.


Vi tror på at kunstbaseret forskning, som involverer sanselige erkendelsesformer giver os adgang til uerkendte kræfter og viser nye løsninger på de problemer vi som mennesker og samfund står overfor i dag.


Vi ved at kunstbaseret forskning på en og samme tid kan gøre os klogere på verden og gribe forandrende ind i verden, fordi den i sin form er transformativ.


Vi kan gennem kunstbaseret forskning arbejde i former, der blander fakta og fiktion, logik og fantasi, realitet og forestillingsevne og derfor tænke det vi endnu ikke vidste og finde svar på problemer vi ikke kender før i morgen.

FORSKERKUNSTNERE


Den faste stab i Art Based Research består af tre skønne kvinder med undertiden halvguddommelige evner. Fx kan de til tider inkarneres som muser.

Herudover samarbejder vi med kunstnere indenfor en række fagområder i forbindelse med spcifikke opgaver.


 

Vores kunstneriske undersøgelser involverer sanselige og kropslige erkendelsesformer. Metoderne gør at vi kan få øje på det vi ikke ser i hverdagen, ved at afselvfølgeliggøre det selvfølgelige og ved at trække på kropslige og skabende ressourcer vi ellers ikke benytter.

VI ARBEJDER INDENFOR TRE HOVEDOMRÅDER:


VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER


Sammen med Jer bestemmes et undersøgelsesspørgsmål, som I ønsker at undersøge.


Vi designer et Art Based Research-forløb, hvor vanetænknng, hierarkier, domæne- og faggrænser brydes og begrænsninger overskrides. Vi skaber sammen med Jer et trygt og rart udforsknings- og oplevelsesrum, hvor nye tanker og ideer kan få plads og alle kan bidrage.


Vi tilbyder hjælp til evaluering og konsolidering af de kreative processer og den fortløbende opmærksomhed på medarbejderes potentiale.


Vi skræddersyr det enkelte forløb efter Jeres behov. Pris fastsættes efter aftale.Kontakt os for en forsamtale.

PRIVATPERSONER


Med udgangspunkt i dit liv undersøger vi et eller flere sammenhængende temaer gennem metoder der kombinerer Art Based Research med psykoterapeutiske greb og narrativ traumebehandling.


Vi tilbyder individuelle sessioner og starter løbende grupper med fokus på fx sorg, kriser, parforhold, krop og selvværd. Kontakt os for nærmere info, pris og sted.


Vejledende pris for individuelle samtaler: 750kr. for en time, parsessioner: 1200kr for 1,5 timer, gruppetema og pris lanceres løbende.


Læs om vores projekter her

Se filmen om musernes ekspedition


Følg os på facebook.NOT FOR PROFIT


Vi laver Art Based Research af temaer som interesserer os eller på opfordring. De kan være selvfinansierede, fondsstøttede,eller co-producerede. Vores undersøgelser er borgerinddragende projekter, samarbejder med kunst- og museumsinstitutioner om publikumsoplevelser ligesom vi tilbyder iscenesat læring på uddannelsesinstitutioner


Vi inviterer desuden forskere til at samarbejde om forskningsdesgn med udgangspunkt i Art Based Research og performativ formidling af forskningsresultater.


Kontakt os for at høre mere.

Læs om vores igangværende projekt om kunstens og videnskabens rolle i samtiden af De9Muser

Se filmen om musernes ekspedition.